وکیل نفقه

وکیل نفقه در اصفهان

در قانون اسلام این‌گونه آمده است که هزینه‌های زندگی بر عهده‌ی مرد است. این مخارج از لحظه‌ی ازدواج و جاری شدن صیغه‌ی دائم بر ضمه‌ی مرد قرار می‌گیرد. این مخارج شامل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث همسر است که مرد باید برای خانواده و همسر خود تامین نماید.
وکیل خانواده

وکیل خانواده در اصفهان

خانواده نهاد ارزشمندی است. همه افراد رشد و بالندگی خود را از این نهاد می‌گیرند. اما از طرفی، می‌تواند به بدترین محیط برای زندگی یک فرد نیز تبدیل شود. دعوا و مشکلاتی که بین اعضای یک خانواده مانند زن و شوهر یا فرزندان اتفاق می‌افتد،
تماس سریع