وکیل مهریه

وکیل مهریه در اصفهان

مرسوم‌ترین روشی که برای مطالبه‌ی مهریه وجود دارد، رفتن به دادگاه و ثبت شکایت است، در این حالت دادگاه بعد از بررسی پرونده، حکم مورد نظر خود را صادر می‌کند. در این روش وکیل مهریه تمامی امور را به عهده دارد.
وکیل طلاق

وکیل طلاق توافقی در اصفهان

وکیل طلاق توافقی ، شخصی است که به زوجین کمک می‌کند، روند حقوقی طلاق خود را طی کرده و توافقات را بین خود به ثبت برسانند. برای یافتن وکیل طلاق توافقی در اصفهان و همچنین شهرهای دیگر، می‌توانید از طریق وب‌سایت های معرفی استفاده کنید.
تماس سریع