وکیل چک

وکیل چک برگشتی

وکیل چک برگشتی کیست و چه وظایفی دارد؟

هرکدام از المان‌های درج شده روی برگه‌ی چک و یا پشت این برگه، تفاسیر متعدد حقوقی دارد، بنابراین در زمان صدوریک چک یا در زمان طرح دعوی علیه صادرکننده چک، احتیاج است که فردی در زمینه‌ی بهترین اقدامات ممکن را انجام داده و از بروز زیان‌های مالی به علت عدم دانش حقوقی و عدم رعایت اصول مهم به ویژه به علت صادرشدن قوانین جدید دراین حیطه جلوگیری کنید. علی شیرزاده وکیل چک برگشتی در اصفهان : در صدد هستیم با ارائه مطالب مفید در زمینه حقوقی شما را یاری نماییم.

درنظر داشته باشید که با وجود استفاده‌ی روزمره از چک در معاملات و افراد تصور می‌کنند که از مسائل مربوط به این وسیله‌ی تجاری آگاهی دارند، قواعد و قوانین مربوط به آن زیاد بوده و شامل موارد متعددی می‌شود که آگاهی از آن‌ها برای شما قبل از صدور یا دریافت چک ضروری است.دراین متن  مفهوم وکیل چک برگشتی، موارد مورد نیاز قبل از اقدام به مراجعه‌ی به این اشخاص و به طورکلی مطالب مربوط را بررسی خواهیم کرد.

وکیل چک اصفهانچک چیست و چه کاربردی دارد؟

چک سندی است تجاری که به موجب آن شخص اعتباری را به دارنده‌ی چک منتقل می‌کند و مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.

 • به دارنده‌ی چک محال علیه و به چک محتال گفته می‌شود.
 • صادرکننده و دریافت کننده چک ممکن است، شخصی حقوقی یا حقیقی باشد.
 • هر سند تجاری مثل چک، درواقع نوشته‌ای است که با مهر و امضا در تبادلات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وکیل چک برگشتی اصفهان

انواع چک و نحوه برگشت زدن آنها را بشناسید

قبل از آشنایی با امور چک و اقدامات وکیل چک برگشتی خوب است که انواع چک را بشناسید تا بتوانید در خصوص آن اقدامات لازم را بکنید.

چک عادی

چکی است که افراد آن را برمبنای حساب جاری خود صادر می‌کنند و تضمینی جز اعتبارشخصی فرد صادرکننده درباره‌ی آن وجود ندارد که در مجامع قضایی این چک اعتبار داشته و وکیل پایه یک دادگستری چک می‌تواند در خصوص آن اقدام موثری کند. بیشترین شکایت‌ها از چک و چک‌های برگشتی مربوط به این نوع از چک‌ها است.

چک تاییدشده

چکی است که توسط بانک پرداخت وجه آن تایید می‌شود، به این صورت که بانک پس از امضا و تایید معادل وجه چک را در حساب جاری فرد مسدود می‌کند( بنابراین برای صدور آن احتیاج به حساب جاری در بانک مدنظر وجود دارد). این نوع چک برای معاملات استفاده می‌شود و برگشت خاصی در خصوص آن وجود ندارد.

چک تضمین‌شده یا رمزدار

چکی است که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر می‌شود و بانک پرداخت آن را تضمین می‌کند، احتیاجی به وجود حساب جاری توسط متقاضی در بانک نیست. این نوع از چک ها هم در معاملات بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و بانک تضمین می‌کند که وجه را خود به فرد مورد نظر پرداخت کند در نتیجه برگشتی در آن وجود ندارد.

چک مسافرتی

چک مسافرتی که به نام تراول چک هم خوانده می‌شود، چکی است که توسط بانک صادر می‌شود و درهریک از شعب بانکی امکان پرداخت دارد و رقم‌های آن محدود بوده و قابل دریافت از هر شعبه‌ای است.

وکیل چک در اصفهان

اقدامات دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت

 • طرح شکایت کیفری

دارنده‌ی چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت، ظرف شش ماه می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری کند: ( علی شیرزاده وکیل کیفری در اصفهان فارق التحصیل ارشد حقوق )

این شکایت تنها درمورد صادرکننده چک است و درباره‌ی ظهرنویس یا ضامن این اقدام نمی‌تواند، صورت گیرد.

چک‌های سفیدامضا، مشروط، وعده‌دار، بدون تاریخ و چک‌های ضمانت‌کننده شامل جنبه کیفری نخواهد شد.

نکات:

اثبات بدون تاریخ بودن چک بسیاردشوار است و صادرکننده باید براساس نظر کارشناس مربوطه مبنی بر تفاوت جوهر درج شده آن را به اثبات برساند.

هرچکی که برگشت بخورد، اصل دادگاه مبنی بر چک روزدانستن آن است و صادرکننده باید وعده داربودن چک را به اثبات برساند.

 • اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت

به جهت آن‌که چک یک سند تجاری است، امکان پیگیری آن ازطریق دوایر اجرای ثبت وجود دارد. ازنظر قانونی  چک های صادره در عهده بانک ها در حکم سند لازم الاجرا هستند، بنابراین دارنده‌ی چک بنابراین ماده ۲ قانون صدروچک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای چک درخواست صدرو اجراییه داشته باشد.

شرایط صدور اجراییه:

باید چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد تحویل داد.

گواهی مبنی بر مطابقت امضای صادرکننده چک با امضای موجود درچک از طرف بانک وجود داشته باشد.

کواهی صادرشده فقط برای صادرکننده جک خواهد بود و برای سایر افراد مربوطه مثل ضامن و… نیست.

تنها قادر به مراجعه به اداره ثبت محلی خواهید بود که بانک موردنظر در حوزه آن مستقر است و چک درآن برگشت خورده است.

نکات:

درنظر داشته باشید که اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت این مزیت را خواهد داشت، که تحت شرایطی امکان ممنوع‌الخروج کردن فرد مورد نظر وجود دارد، بنابراین این مزیت را درهنگام اقدام درنظر داشته باشید. لازم به ذکر است که اقدام ازطریق مراجع قضایی دادگاه شامل امکان ممنوع‌الخروج کردن فرد نمی‌شود و تنها در مبالغ بالا و کلان امکان صادرشدن این حکم وجود دارد.

درصورت اقدام ازطریق شکایت کیفری، امکان اقدام در دوایراجرای ثبت هم وجوددارد.

 • مراجعه به محاکم قضائی حقوقی صالح و درخواست صدور اجرائیه

برخلاف موارد بالا، در اقامه دعوی حقوقی(تجاری)، دارنده‌ی چک می‌تواند برعلیه کلیه‌ی مسئولین مربوطه، مثل صادرکننده، ظهرنویس و ضامن اقدام کند. دراین زمان صادرکننده تنها ده روز مهلت دارد که اقداماتی را دراین زمینه انجام دهد، این اقدامات شامل موارد زیر می‌شود:

 • اقدام به چرداخت مبلغ درج شده در چک
 • معرفی مالی به دادگاه، جهت اجرای حکم
 • جلب موافقت دارنده‌ی چک

در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدامات لازم توسط دادگستری صورت می‌گیرد.

درنظر داشته باشید که چک صادره نباید، منوط به شروط خاصی صادرشده باشد یا به عنوان تضمین معامله‌ای مورد استفاده باشد، هم‌چنین گواهی عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

وکیل چک

شرایط صدور دستور عدم پرداخت چک

مطابق ماده ۱۴ قانون صدرو چک در صورت وجود شرایط زیر این دستور صادر می‌شود:

 • مفقودشدن چک
 • سرقت شدن چک
 • جعل چک
 • به دست‌آوردن چک از طریق کلاهبرداری
 • به دست‌آوردن چک ازطریق خیانت درامانت

باید موارد زیر از طریق صادرکننده ثابت شود، سپس این دستور صادر می‌گردد( همان‌طور که ذکر شد، گواهی عدم پرداخت چک که برای اقدامات علیه چک برگشتی صادر می‌شود نباید شامل دستور به عدم پرداخت باشد).

نکته:

دارنده‌ی چک می‌تواند علیه کسی که دستور به عدم پرداخت چک را داده شکایت کند و درصورت اثبات شکایت خود، فرد مذکور مجازات شده و طبق ماده ۷ قانون صدور چک، موظف به پرداخت کلیه‌ی خسارات واردشده به صادرکننده‌ی چک است و مجازاتی هم‌چون حبس و جزای نقدی هم برای او درنظرگرفته می‌شود.

درنظر داشته باشد که درخواست عدم پرداخت فقط برای موارد بالا امکان پذیراست و درصورتی که به طورمثال فرد دارنده‌ی چک درازای انجام عملی چک را از شما دریافت کرده باشد و آن عمل را انجام ندهد، شما نمی‌توانید، درخواست عدم پرداخت چک کنید، بلکه باید برای رسیدگی به این امر به دادگاه شکایت کنید.

 

اشتراک

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


تماس سریع